Bidra

Med støtten fra våre medlemmer har Nei til Atomvåpen blitt en sterkere organisasjon med større politisk tyngde og gjennomslag.

Fremover vil vi arbeide for å få Norge til å slutte seg til FNs atomvåpenforbud og fortsette kampen mot atomvåpen.

Vi mener Norge må bruke sitt handlingsrom i NATO og føre en selvstendig atomvåpenpolitikk som bidrar til lavspenning og holder atomvåpenstatene på armlengdes avstand.

Om oss

Nei til Atomvåpen

SoCentral

Øvre Slottsgate 3

0157 Oslo

Powered by Cornerstone